Intervencije

Vatrogasna interventna služba

Društvo raspolaže s 18 aktivnih vatrogasnih operativaca
koji redovno polažu liječničke preglede. 

Vozni park Društva: 
Mercedes Puch
Mercedes Daimler
Mitschubishi L200
Citroen Jumper

Novosti o intervencijama